LICEUL "VICTOR BABEŞ" CLUJ-NAPOCA

Site in dezvoltare ...

PDF Imprimare Email

Documente interne

- REGULAMENT INTERN

- PLAN MANAGERIAL

- PROIECTUL DE DEZVOLTARE AL SCOLII

 

Documente anuale

Structura  anului  școlar 2019-2020

 

 

Bacalaureat 2019

- CALENDARUL examenului de bacalaureat

- DOSAR pentru inscriere la examenul de bacalaureat

- ORDIN privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat

- METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

- LISTA DISCIPLINELOR la care se sustine examenul de bacalaureat

 

Admitere in învăţământul liceal de stat 2019-2020

- CALENDARUL ADMITERII in invatamantul liceal de stat

- ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal

- METODOLOGIE de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul liceal de stat

- CALCULUL MEDIEI de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

 

Declaratia de avere si interese

- Director

 

Metodologii şi regulamente de aplicare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

- Anexa privind aplicarea regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar

- ORDIN nr.5547 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

- Legea nr. 166/2011 - aduce modificari si completari la LEN nr. 1 / 2011 

ORDIN nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru abs. clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019

- Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019

- Metodologia privind acordarea titlului „profesorul anului” în învăţământul preuniversitar

- Regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat 

- Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 

- Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 

- Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

- Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar

- Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

- Regulament de inspecţie a unităților de învăţământ preuniversitar

- Metodologie privind criteriile de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare

- Legea Educaţiei Naţionale publicată în Monitorul Oficial 18 din 10 ianuarie 2011