Victor Babes LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEŞ" CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

DOCUMENTE C.E.A.C. 

Plan operațional 2019-2020 aici

Strategie CEAC 2018-2022  aici

 

RAPOARTE ȘI STUDII 

Raportul anual de evaluare internă 2018-2019 aici

Raportul anual de evaluare internă 2017-2018 aici