VIZIUNE PRIVIND VIITORUL ŞCOLII

<img alt=    Școala noastră va fi și în viitor o instituție de tip liceu teoretic, cu componenta postliceală, care pregătește elevii pentru multiple forme de învățământ:

§  învăţământ liceal în domeniu teoretic, profil real, specializarea: ştiinţele naturii, profil uman specializarea stiinte sociale

§  invatamant postliceal- domeniul sanatate si asistenta pedagogica, specializarea asistent medical generalist si asistent medical de farmacie

<img alt=    Şcoala noastră va avea în viitor următoarele caracteristici:

§  şcoală care să răspundă cerinţelor unui învăţământ deschis, flexibil, activ – participativ, incluziv

§  şcoală care va aplica efectiv metodele unui învăţământ modern, având ca scop modificarea practicilor didactice şi centrarea activităţilor pe elev şi evaluarea progresului acestuia şi ca punct central elevul, cu nevoile şi aspiraţiile sale

§  şcoală care va susţine tinerii cu potenţial în performanţa şcolară şi cuprinderea lor în clase de performanţă la specialităţile stiinte sociale, biologie şi chimie

§  şcoală care va susţine îmbunătăţirea şi actualizarea permanentă a mijloacelor didactice şi mobilierului şcolar  din unitatea de învăţământ

§  şcoală care prin strategiile manageriale va încuraja şi valorifica:

Ø  creativitatea elevilor

Ø  munca în echipă

Ø  descoperirea de către elevi a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori

Ø  comunicarea eficientă între cadre didactice, elevi şi părinţi

Ø  folosirea metodelor moderne interactive în educaţia de bază

Ø  diversificarea ofertei de curriculum prin raportare la specificul unităţii şcolare

§  şcoală care va susţine participarea la Programele Comunitare  din domeniul educaţiei şi formării profesionale

§  şcoală care va aborda strategii pentru:

o   dezvoltării capacităţii de cooperare cu şcoli de profil, cu universităţi, cu instituţii de cultură, cu autorităţile locale, în sprijinul satisfacerii cerinţelor proprii şcolii

o   valorizarea activităţii metodiştilor la nivelul şcolii în diseminarea informaţiei şi experienţei pozitive privind rezultatele din procesul educaţional

                  

Desigur ca in orice activitate inițiată in școală, pornim de la analiza SWOT, singura cere ne releva punctele pe care ne putem baza in abordarea problemelor cu care ne confruntam, dar si direcțiile in care, in timpul derulării procesului instructiv educativ, suntem deficitari.