Victor Babes LICEUL "VICTOR BABEŞ" CLUJ-NAPOCA

Site in dezvoltare ...

    MISIUNEA   ŞCOLII

   *    Școala dezvoltă la elevi competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială:  

  ü  comunicare,

  ü  gândire critică,

  ü  luarea deciziilor,

  ü  prelucrarea şi utilizarea informaţiilor complexe.

   

  *    Școala valorifica experientele acumulate de elevi, in scopul unei orientari profesionale optime si/sau pentru continuarea studiilor.

  CxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto">  

  *    Şcoala cultivă la elevi competenţe de integrare activă în grupuri diferite: mediu profesional, familie, prieteni etc.

    

  *    Şcoala îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să aplice principiile democraţiei., să înţeleagă schimbările care au loc în jurul lor şi să devină adaptabili, flexibili, dinamici.

   

  *    Şcoala dezvoltă dorinţa elevilor de a se instrui permanent – educaţia permanentă fiind cheia succesului.

   

  *    Şcoala îi ajută pe elevi să respecte, să apere şi să promoveze adevăratele valori naţionale.

   *    Școala ii pregateste pe elevi pentru a se putea valorifica drept cetăţeni europeni responsabili şi autonomi, manifestând disponibilităţi şi capacităţi de înnoire şi schimbare în bine a societăţii româneşti.

   

  *    Școala verifică opţiunea pentru o viitoare profesie în domeniile amintite, oferă absolvenţilor săi şanse egale de reuşită bazate pe posibilităţile intelectuale individuale, pe aptitudini şi interese personale în sensul continuării studiilor şi/sau integrării socio-profesionale.